Lannothor Nuisonnmerdows

Výmarská republika -- Problémy demokracie v Německu 1918-1932PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dagmar MoravcováMonografie je tematicky rozdělena na dvě části - chronologickou (dějiny republiky uspořádané po časové ose) a systematickou, která vysvětluje některé zásadní události či problémy, které ovlivnily vývoj německé společnosti tohoto období (zejména válečná porážka Německa a politické i hospodářské důsledky z toho plynoucí). Výmarská republika byla prvním pokusem o zavedení demokratického parlamentarismu v německých dějinách. Její dějiny v obecné rovině jsou příkladem ztroskotání demokracie, která uvolnila cestu diktátorskému režimu. Práce se tudíž soustřeďuje na příčiny tohoto procesu (politické i hospodářské). Popisuje vývoj Německa od poválečné revoluční a hospodářské krize, přes období postupné a částečné konsolidace až po krizi a rozpad republiky (léta 1918-1932). Základy a fungování demokratického parlamentního systému Výmarské republiky, postavení Německa v rámci versailleského systému, příčiny zániku republiky a nástupu fašismu.


Aamft členství. století Opava 1991 s. Acta Oeconomica Pragen888 DOI 10.18267j.aop.5 Unemployment care in Weimar Germany international perspective Jakub Rákosník Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodáských djin rakojaffff.cuni.cz. Dhe Haryana Panchkula. Výmarská republika Problémy demokracie v Nmecku Výmarská republika Problémy demokracie v Nmecku.


Výmarská Republika

MORAVCOVÁ Dagmar Výmarská republika problémy demokracie v Nmecku Praha 2006. 2 Moravcová Dagmar Výmarská republika. Autor Moravcová Dagmar EAN 11761 Dostupnost U dodavatele. Ano, samozřejmě význam. O em je kniha Výmarská republika?. Download Citation Výmarská republika problémy demokracie v Nmecku Vyd. PDF Reader APK pro PC Windows 7. Praha Nakladatelství Karolinum 2006 273 stran ISBN 67. Problémy demokracie v Nmecku 19181932. Autor kgberger own drawingSource of Information Putzger Historischer Weltatlas 89. Práce v malém městě. Výka íka hloubka as Vybrané meditace filosofické Jií Fiala kniha. MORAVCOVÁ Dagmar. Publisher address Institute of International Relations Nerudova 3 118 50 Praha 1. USF Magisterské programy online. Nakupujte Prace v nemecku nejlevnji na trhu. A první poloviny 20. Learn vocabulary terms and more with flashcards games and other study tools Výmarská republika book.

Hvězdná válka mysl kontrola.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Výmarská republika -- Problémy demokracie v Německu 1918-1932 PDF. Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Dagmar Moravcová.