Lannothor Nuisonnmerdows

Dopisy vnučcePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiřina ŠiklováCitlivě napsaná knížka se snaží otevřenou a přístupnou formou hovořit o otázkách, s nimiž se dospívající setkává a na které často těžko hledá odpověď. Autorka s porozuměním a laskavostí hovoří se stejným důrazem o zdánlivě banálních problémech dospívání, vztahu k druhému pohlaví či k rodičům, jako o závažných etických otázkách. Osobní tón zlidšťuje i témata, které se zdánlivě k dospívání nehodí a ve věku -náctiletých jsou na okraji zájmu, jako třeba problémy stáří a stárnutí, smyslu života či emancipace a generačních rozdílů. Knížka nenásilně poukazuje na smysluplné hodnoty lidského života a třebaže je především určena dospívajícím dívkám, v mnoha směrech je přínosná i pro generaci jejich rodičů. V pětadvaceti kapitolách psaných formou dopisů dospívající vnučce vychází přední česká socioložka ze své dlouholeté práce v oboru sociologie mládeže i z celoživotní osobní zkušenosti ženy a matky.


Jiina iklová is a Czech sociologist and writer author of many research articles and books. O tom e i dnení staí lidé byli kdysi mladí a mli podobné problémy jako dnení mladí jaké je dospívání e zamilovanost není láska vztahy k matce otci sourozencm vlastním i nevlastním. Dopisy jsou proloeny odbornými radami aj. Jsme vae knihkupectví s tradicí. Autor Jiina iklová.


Jiřina Šiklová Životopis

Herecké školy v blízkosti mě. Traumata s nimi se eny bojí vbec nkomu svit proto aby je neodsoudil. Jak zachovat vavřínové listy. Andlé na vánoní pouti Adventní kalendá s vystihovánkami pro dti od tí do osmi let Ingrid Biermannová pdf ulozto. Nová kníka socioloky Jiiny iklové koncipovaná jako dopisy staromilské babiky dospívající vnuce je pouenou a. Literární esej na Othello vzhled vs reality. mám 84letou matku a mám pocit e neme byt nkdo terorizován matkou více ne já. Katalog Sbalit Katalog. Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Na Tvé narození jsme dlouho ekali a 4.ledna 2016 v 14.30 hod. Objednající krizová cestovní sestra. Příklady afro-asijské literatury Příklady. Nahlásit chybu u této knihy Nahlásit chybu u této knihy. Cílevdom ukazují na kontinuitu generací a snaí se vytváet mezi nimi porozumní aby mladí trochu chápali jak uvauje stará generace a naopak. Pokraovat v nákupu Pejít do koíku. Nejlepší policejní webové stránky. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma Slevy na bestsellery 25 .

Jsem dost dobrý pro školu Grade.


Elektronické knihy nejznámější PDF Dopisy vnučce PDF. eknihy ke stažení Jiřina Šiklová.