Lannothor Nuisonnmerdows

Dedičné nefropatiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miroslav A. Šašinka, Katarína Furková, Tibor ŠagátNie je tomu tak dávno, čo dedičné choroby obličiek boli iba okrajovou doménou nefrológie, ktorá zaujímala temer výlučne iba pediatrov a v podstate sa dotýkala len niekoľko málo chorôb. Rozvoj genetiky však zasiahol aj do nefrológie a od roku 1985 keď sa geneticky zmapovala autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek a roku 1990, keď sa pri Alportovom syndróme podarilo získa prvý dôkaz bodovej mutácie (gén COL4A5) sa stali dedičné nefropatie trvalou súčasťou záujmu nefrológov. Paralelne s rozvojom nových poznatkov a skvalitnení starostlivosti o chorých s dedičnými chorobami obličiek prestali by tieto choroby výlučný problém detskej nefrológie, ale záujem o ne sa presúva do medicíny dospelých. K tomu prispel nielen prechod týchto pacientov po zlepšených výsledkoch manažmentu do dospelosti, ale aj poznanie, že mnohé tzv. „získané“ nefropatie s častým výskytom vznikajú na geneticky zmenenom teréne alebo majú inú dedičnú zložku a v skutočnosti patria aspoň čiastočne ku dedičným chorobám. To všetko bolo pre nás stimulom zhrnú poznatky o dedičných nefropatiách do knižnej publikácie, užitočnej pre pediatrov i lekárov dospelých. Čoskoro sme však zistili, že je to sizyfovská práca a ak by sme boli dôslední, tak by to bola prakticky temer celá nefrológia. Preto sme sa rozhodli urobiť niektoré obmedzenia. Vynechali sme tubulopatie – je to samostatná problematika a máme na Slovensku dosť erudovaných špecialistov (prof. Kovács, doc. Bzdúch), ktorí by to určite napísali podstatne lepšie ako my. Pri tzv. „získaných“ nefropatiách sme sa cielene zamerali na ich dedičnú zložku a pri ostatných charakteristikách sa odvolávame na stále aktuálnu Nefrológiu od Dzúrika a spol. a ďalšie slovenské a české monografie. Našou trvalou snahou je, aby čitateľ si po prečítaní knihy čo najviac z nej odniesol a bez osobitnej námahy aj čo najviac zapamätal. K tomuto účelu je zameraných aj 185 obrázkov pacientov a schém uľahčujúcich pochopenie a zapamätanie neraz zložitých patogenetických pochodov.


Dediné nefropatie. ÚVOD KLASIFIKÁCIA DEDINÝCH CHORÔB OBLIIEK A. Se manifesta prin eliminarea de cantitati mari de proteine proteinurie urmata de un declin gradat al functiei renale si in final insuficienta renala. WebAdvisor SCC studenta přihlášení.


Kolobóm

Traumatológia hrudníka a brucha dospelých. Kobo knihy Ereader. Clinic diagnosticul nefropatia gutoasa cel mai probabil în prezena semnelor de abdominale obezitate de tip alimentar în combinaie cu o hipertensiune volum zazavisimoy hiperlipidemia aterogenic hiperinsulinemie microalbuminurie. Nejlepší hudební divadelní školy UK. nefropatie hypertenzní ischemická nefropatie glomerulární onemocnní a ddiné nefropatie. Dediné nefropatie Autor Miroslav A. ainka Katarína Furková Tibor agát Kráovské zavy Rýchly a . Jak otevřít notebook Jupyter. bená cena 2500 Eur. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník . pecifické problémy dediných nefropatií F. Rozvoj genetiky vak zasiahol aj do nefrológie a od roku 1985 ke sa geneticky zmapovala autozómovo dominantná polycystická choroba obliiek a roku 1990 ke sa pri Alportovom syndróme. Daisy Jones a šest Wiki. Máte vybrané filtry Sasanka .

Jungle kniha Hindština Bhasha.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Dedičné nefropatie PDF. Vědecká knihovna Miroslav A. Šašinka, Katarína Furková, Tibor Šagát.